Logo

Văn hoá dòng họ - kết nối sức mạnh dân tộc

Văn hoá dòng họ - kết nối sức mạnh dân tộc

Từ xa xưa, dân tộc ta có truyền thống xây đắp dòng họ, tôn vinh công lao tổ tiên, giáo dục con cháu tiếp bước cha ông. Trong lịch sử hình thành, dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt luôn ghi nhận vai trò to lớn của các dòng họ đã đóng góp tích cực vào sự hình thành và phát triển của dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có dòng họ Hoàng – Huỳnh Việt Nam 1 trong 5 dòng họ lớn nhất nước.