Logo

Phát hiện 17 học sinh tự chế pháo nổ bán cho các bạn khác chơi Tết

Phát hiện 17 học sinh tự chế pháo nổ bán cho các bạn khác chơi Tết

17 học sinh từ 11đến 13 tuổi tại Thanh Hóa đã lên mạng học cách làm pháo nổ sau đó mang bán cho các bạn khác để đốt trong dịp Tết.