Đời sống

Hà Nội: Gần 5.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn

HNP - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến 8/11, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hoá để hỗ trợ tiền mặt và cho vay 4,66 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 4.936,118 tỷ đồng.

Hà Nội: Gần 5.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khănChi trả tiền hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội cho người dân tại xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức)

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 4.528,25 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 407,867 tỷ đồng.
 
Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,86 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí 1.160,125 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 1,83 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với kinh phí 1.108,109 tỷ đồng). 
 
Thành phố cũng đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, còn 1 nhóm chưa có kết quả hỗ trợ là nhóm "Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động".
 
Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Thành phố, thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến nay, đơn vị đã chi trả cho 1,253 triệu người lao động đang tham gia BHTN và người lao động tạm dừng BHTN, với tổng số tiền 3.067 tỷ đồng. 
 
Đến nay, các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 08/08 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND; các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 290.811 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 301,125 tỷ đồng (đã tổ chức chi trả cho 290.167 đối tượng với kinh phí 300,388 tỷ đồng). 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 để quyết định hỗ trợ cho 175.117 người khó khăn (bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội). Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ được 110.341 người khó khăn với số tiền 56,88 tỷ đồng.
 
Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, từ khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,079 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 318,593 tỷ đồng. 

Theo Thành Ủy Hà Nội

Nguồn :