Đời sống

Thông báo rơi giấy tờ

Tôi là Đỗ Khánh Linh, số CMT: 017182000039, ngày 01/07/2022 trên đường di chuyển từ đường Bằng Liệt ra đường Văn Tân thuộc phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội tôi có làm rơi 1 túi tài liệu.
Tôi là Đỗ Khánh Linh, số CMT: 017182000039, ngày 01/07/2022 trên đường di chuyển từ đường Bằng Liệt ra đường Văn Tân thuộc phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội tôi có làm rơi 1 túi tài liệu trong đó bao gồm:

- Giấy khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các phom biểu mẫu của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai- ichi Life Việt Nam

- Một quyển phiếu thu số PT/05 1074011 còn từ số liên PT/05 5370053 đến số liên PT/05 5370055

Tôi rất mong tìm lại được những giấy tờ trên. Ai nhặt được các giấy tờ trên làm ơn cho tôi xin lại qua số điện thoại: 0906201045.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

PV

Nguồn :