Kinh tế

Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử để quyết toán thuế

Kỳ quyết toán thuế năm 2020, cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đưa tin, nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế trong thời gian cao điểm thực hiện quyết toán thuế, chiều 9/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến QQT năm 2020 tại cơ quan Tổng cục Thuế. Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi 4 ngày hỗ trợ trực tuyến thực hiện quyết toán thuế năm 2020.

Vụ trưởng vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, mùa QQT năm 2020 có một số điểm mới đó là thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của tổ chức được giữ nguyên. Tuy nhiên thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán được quy định là ngày cuối cùng của tháng 4 năm sau. Do đó, thời hạn nộp thuế cũng kéo dài thêm 1 tháng.

Cá nhân có thể dùng tài khoản giao dịch điện tử để quyết toán thuế

Vụ trưởng vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc. (Ảnh: Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế)

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH của Quốc hội thì mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế cũng tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, trong tổng số 23 triệu người nộp thuế có phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm thì không phải tất cả đều phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo số liệu thống kê những năm gần đây có đến 52% cá nhân có thu nhập chia đều cho 12 tháng không phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Có 47% người nộp thuế thực hiện uỷ quyền quyết toán thuế cho các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế và chỉ có hơn 1% cá nhân sẽ thực hiện tự kê khai quyết toán thuế. Đây là những cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và không thuộc nhóm được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức.

Về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, người nộp thuế được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Bà Hà cũng cho biết, năm nay dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội, do đó, công tác quyết toán thuế có nhiều điểm mới, theo đó để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, hạn chế việc tập trung đông người, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử hỗ trợ cho các cá nhân thực hiện kê khai quyết toán thuế qua mạng mà không phải đến cơ quan thuế.

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả, năm nay, ngành Thuế tổ chức 2 ngày hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân và 2 ngày hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế trên toàn quốc có quan tâm và câu hỏi vướng mắc đến 2 sắc thuế này có thể vào trang thông tin điện tử của ngành thuế để theo dõi hướng dẫn của ngành thuế. Toàn bộ nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế là thông tin chính thống và áp dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả người nộp thuế. Với cách thức này, cơ quan thuế triển khai tại một nơi những có thể lan tỏa đến người nộp thuế trong cả nước.

 

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, do dịch bênh diễn biến phức tạp, ngành Thuế đã dừng việc tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại tập trung đông người nên dự kiến năm nay số lượng câu hỏi trực tuyến được gửi đến sẽ nhiều hơn những năm trước. Chính vì vậy, việc chia buổi hỗ trợ theo từng sắc thuế sẽ hỗ trợ được đúng thủ tục, trúng đối tượng.

Tại các buổi hỗ trợ, cơ quan thuế đã bố trí các công chức thuế là lãnh đạo các Vụ chuyên môn như: Vụ Chính sách thuế, vụ Kê khai và Kế toán thuế, vụ Quản lý thuế DN nhỏ vừa và hộ cá nhân và cán bộ cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế. Đây những chuyên gia có thể hỗ trợ và trả lời nhanh nhất các câu hỏi của các tổ chức và cá nhân, đồng thời Tổng cục Thuế sẽ đăng tải kịp thời các nội dung trả lời vướng mắc giúp người nộp thuế có thể nghiên cứu và thực hiện tốt chính sách thuế của nhà nước.

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử

Theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế (NNT) là cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử theo một trong hai hình thức hướng dẫn sau đây.

Thứ nhất, khai tờ khai 02/QTT-TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 1, NNT truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế.

Bước 2, NNT chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN tại mục Quyết toán thuế/ Kê khai trực tuyến và thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN. Sau khi NNT hoàn tất thông tin trên tờ khai 02/QTT-TNCN và gửi bản chụp tài liệu kèm theo theo quy định (nếu có) và nhập mã xác thực (OTP) (do cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại của NNT đã đăng ký với cơ quan Thuế) và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bản chụp tài liệu kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của cơ quan Thuế.

Bước 3, NNT sau khi hoàn thành nộp hồ sơ Quyết toán thuế, chậm nhất sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành theo Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính) qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của NNT đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành theo Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính) cho NNT qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của NNT đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Thứ hai, khai tờ khai 02/QTT-TNCN qua ứng dụng HTKK và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

NNT thực hiện kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK, sau đó kết xuất tờ khai theo định dạng XML và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế. NNT vào mục Quyết toán thuế/ Gửi tờ khai quyết toán thuế để đính kèm Tờ khai 02/QTT-TNCN và bản chụp các tài liệu kèm theo theo quy định và nộp hồ sơ quyết toán thuế các bước tương tự như hướng dẫn tại mục 1.

Về tra cứu hồ sơ quyết toán thuế, NNT có thể tra cứu thông tin hồ sơ khai thuế và thông báo thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, thông báo đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và NNT.

Theo Người đưa tin

Nguồn : Người Đưa Tin