Sức khỏe

4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, sáng nay có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

BN356 (nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 5/7/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 28/7/2020 và 30/7/2020 đều cho âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN359 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 5/7/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 28/6/2020, lần 2 vào ngày 30/7/2020.

4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh
Các bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

BN383 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar), vào viện ngày 19/7/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 27/7/2020-30/7/2020 đều có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN413 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar), vào viện ngày 19/7/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27/7 và 30/7 đều có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

P.V Tổng hợp

Nguồn : Người Đưa Tin