Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường vật tư cho bệnh viện C Đà Nẵng

Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký quyết định về việc xuất cấp vật tư y tế để phòng, chống dịch Covid-19 cho bệnh viện C Đà Nẵng.

Theo đó, bộ Y tế quyết định xuất cấp cho bệnh viện C Đà Nẵng một số vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, từ kho dự phòng chống dịch của bộ Y tế tại công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPCl.

Cụ thể, số vật tư trên sẽ xuất từ số vật tư dự phòng của bộ giao cho bệnh viện Bạch Mai mua phục vụ công tác phòng chống dịch: 30.000 chiếc khẩu trang y tế.

Xuất từ số vật tư dự phòng của bộ giao cho bệnh viện Nhi Trung ương mua phục vụ công tác phòng chống dịch: 1.000 bộ quần áo chống dịch của Công ty 3TK (tương đương cấp độ 3,4).

Bộ Y tế tăng cường vật tư cho bệnh viện C Đà Nẵng
 bộ Y tế quyết định xuất cấp cho bệnh viện C Đà Nẵng một số vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xuất từ số vật tư dự phòng của các nguồn hỗ trợ khác: 5.000 khẩu trang N95 (hoặc tương đương); 200 bộ quần áo chống dịch của công ty Trung Nguyên; 300 chai cồn sát trùng tay do UNPFA tài trợ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương, công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 có trách nhiệm khẩn trương xuất cấp cho bệnh viện C Đà Nẵng các loại vật tư y tế theo danh mục và số lượng đã nêu.

Về phía bệnh viện C Đà Nẵng, bộ Y tế yêu cầu khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận số vật tư y tế nêu trên để thực hiện nhiệm vụ chống dịch theo chỉ đạo của ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid -19. Chi phí vận chuyển hàng từ kho bảo quản về nơi sử dụng do bệnh viện C Đà Nẵng chi trả theo quy định.

Thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng vật tư y tế được cấp phát tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và chỉ sử dụng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

P.V Tổng hợp

Nguồn : Người Đưa Tin