chính trị-Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

  • Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

    Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

    Sáng 26/6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tổ chức theo hình thức trực tuyến khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao chính thức đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

  • Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

    Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

    Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước và biểu quyết nhiều luật quan trọng.