chống dịch-Tạm dừng hoạt động đông người tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm