CÔNG NGHỆ-Cảnh báo 38 ứng dụng chụp ảnh “tự sướng” độc hại, không nên tải về điện thoại