cung cầu-Cuộc đua nguồn cung bắt đầu, liệu người mua nhà có được hưởng giá cạnh tranh?