Đàm Vĩnh Hưng-Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ những tính xấu và điều hối hận nhất trong cuộc đời mình