Dịch bệnh-Xét nghiệm COVID-19 mất bao nhiêu tiền, những ai được bảo hiểm y tế chi trả?