đối tượng-Quá khứ bất hảo của tên cướp tiệm vàng ở Hà Nội