giải trí-Hari Won "than thở" vì phải chuyển nhà 50 lần trong thời gian ngắn