giáo dục-Sợ trượt đại học, nhiều thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng