giáo dục-Huế: Một cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo tử vong do cành cây gãy đè trúng