kinh tế-Giá xăng tăng mạnh tại kỳ điều chỉnh cuối cùng năm 2020