kinh tế-Đổi thay tại các xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội

  • Đổi thay tại các xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội

    Đổi thay tại các xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội

    HNP - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, đến nay, toàn Thành phố đã có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã tạo nên diện mạo mới cho các làng quê Hà Nội. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

  • Hà Nội: 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

    Hà Nội: 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

    HNP - Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 6/11, các sở, ngành, tổ chức chính trị và các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ cho 4,65 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 4.928 tỷ đồng từ chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hoá.