làm sạch ấm siêu tốc-Mẹo làm sạch ấm siêu tốc chỉ trong 1 phút

  • Mẹo làm sạch ấm siêu tốc chỉ trong 1 phút

    Mẹo làm sạch ấm siêu tốc chỉ trong 1 phút

    Những chiếc ấm siêu tốc có công dụng vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Nhưng đun lâu sẽ có một lớp cặn sạn như cát ở đáy và xung quanh thành ấm rất khó làm sạch, những hạt cát này có thể gây nên bệnh sỏi thận ở người nếu như chúng ta uống mỗi ngày.