ngân hàng scb-Ngân hàng Sài Gòn SCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

  • Ngân hàng Sài Gòn SCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

    Ngân hàng Sài Gòn SCB bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc

    Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị tài chính & Nguồn vốn lên làm Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 29/07/2020 thay cho ông Võ Tấn Hoàng Văn – người đã điều hành SCB trong suốt 07 năm qua.