rơi giấy tờ-Thông báo rơi giấy tờ

  • Thông báo rơi giấy tờ

    Thông báo rơi giấy tờ

    Tôi là Đỗ Khánh Linh, số CMT: 017182000039, ngày 01/07/2022 trên đường di chuyển từ đường Bằng Liệt ra đường Văn Tân thuộc phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội tôi có làm rơi 1 túi tài liệu.