sức khỏe-Vietnam Airlines thử nghiệm thành công chuyến bay sử dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử