thổ hà-Bắc Giang: Nói không với phụ gia, đặc sản Thổ Hà hút khách gần xa