xử phạt-Hà Nội: Xử phạt 3 cá nhân thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng Công an