Xã hội

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới

Để bước vào năm học mới 2020-2021 an toàn trong mùa dịch, Bộ Y tế đưa ra các infographic khuyến cáo những việc cần làm tại trường học để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới - 1
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới - 2
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới - 3

PV/TH

Nguồn :