Xã hội

Quảng Nam gia hạn cho loạt dự án chậm tiến độ

Vì nhiều lý do vướng mắc, hàng loạt dự án bất động sản chậm tiến độ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn thêm thời gian thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh về việc thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hàng loạt các dự án bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về gia hạn thời gian:

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư đến hết tháng 12/2021 do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Thời gian giãn tiến độ là 24 tháng so với tiến 4 độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7323/UBND-KTN ngày 27/12/2017).

Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (khu số 2), xã Tam Quang, huyện Núi Thành do Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Lê Ngọc Anh làm chủ đầu tư đến hết quý II/2020.

Quảng Nam gia hạn cho loạt dự án chậm tiến độ
Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn vừa được thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện Ảnh Phước Bình.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (khu số 3), xã Tam Quang, huyện Núi Thành do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư đến hết quý II/2020.

Gia hạn thời gian hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu tái định cư các dự án tại các phường Điện Ngọc và Điện Dương (phân khu 1) do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Thời gian giãn tiến độ là 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5592/UBND-KTN ngày 10/11/2016).

Giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư đến hết tháng 12/2021 do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Thời gian giãn tiến độ là 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 5559/UBND-KTN ngày 09/11/2016).

Giãn tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ ăn uống và suất ăn công nghiệp Tam Thăng, tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ do Công ty TNHH MTV Thanh Quảng - Chu Lai làm chủ đầu tư, với thời gian giãn tiến độ là 24 tháng (đến hết quý I/2021 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động) do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 720/SKHĐT-HTĐT ngày 15/5/2020 về gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu du dịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đến ngày 31/12/2021 (hoàn thành xây dựng dự án và đưa vào sử dụng) do dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, dịch bệnh Covid - 19.

Theo Reatimes

Nguồn : Reatimes