Xã hội

THÔNG TIN CẢNH BÁO CHỈ SỐ CỰC ĐẠI BỨC XẠ TIA CỰC TÍM VÀ TIỀM NĂNG NHIỆT

Chỉ số tia UV ở mức cao đang là nguy cơ báo động ảnh hưởng lớn tới công việc và cuộc sống của chúng ta. Dưới đây là cập nhật chỉ số tia UV trên các tỉnh thành cả nước.
THÔNG TIN CẢNH BÁO CHỈ SỐ CỰC ĐẠI BỨC XẠ TIA CỰC TÍM VÀ TIỀM NĂNG NHIỆT

THÔNG TIN CẢNH BÁO CHỈ SỐ CỰC ĐẠI BỨC XẠ TIA CỰC TÍM VÀ TIỀM NĂNG NHIỆT - 1THÔNG TIN CẢNH BÁO CHỈ SỐ CỰC ĐẠI BỨC XẠ TIA CỰC TÍM VÀ TIỀM NĂNG NHIỆT - 2

P.V Tổng hợp

Nguồn :