Phát hiện mới có thể khiến nhân loại viết lại lịch sử về loài người

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều công cụ đá và xương động vật tại các khu vực thuộc châu Phi cho thấy nơi này mới chính là cội nguồn sinh sôi của loài người.

2 tháng trước 0