Thịt lợn từ đâu ra?

"Cuối tuần, về làng bàn chuyện làm cỗ đám cưới cho đôi trẻ trong họ, rồi lên lại thành phố, bỗng ngao ngán và... lo lắng quá, không thể không chia sẻ", nhà văn Nguyễn Thành Phong mở...

11 tháng trước 0