Người dùng Đông Nam Á có xu hướng bỏ Facebook

"Trước đây, tôi thường xuyên đăng nhập và kiểm tra thông tin mà bạn bè, người thân cập nhật. Nhưng gần đây, tôi hiếm khi làm như vậy, trừ khi muốn biết gia đình, họ hàng đang làm gì",...

7 tháng trước 0