Giá xăng dầu gây áp lực lớn lên hàng hóa

Một số doanh nghiệp đang cân nhắc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu liên tục tăng mạnh

3 ngày trước 0