Đi tìm bộ trang phục 'kế nhiệm' bánh mì tại Miss Universe 2019

Cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” chính thức quay trở lại với nhiều đổi mới, bắt đầu nhận ý tưởng và bản vẽ từ ngày 2/5/2019. 

5 tháng trước 0