Phú Thọ: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính tại Đại học Hùng Vương

Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính; thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà...

1 tháng trước 0