Phú Thọ: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính tại Đại học Hùng Vương

Thứ sáu, 15-03-2019 | 11:30 GMT+7

Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính; thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Hùng Vương.

Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học công lập, đa ngành, đa cấp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh và các tỉnh lân cận. Thực hiện chương trình thanh tra năm 2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Hùng Vương.

Theo đó, thời kỳ thanh tra lần này là năm 2016, 2017, các thời điểm trước và sau có liên quan. Được biết, ông Trịnh Thế Truyền hiện đang giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, đoàn thanh tra đã thanh tra công tác tài chính, gồm: Thanh tra hồ sơ, chứng từ, số liệu do đơn vị cung cấp; không kiểm kê quỹ tiền mặt, vật tư, hàng hoá; không xác minh công nợ phải thu, phải trả, hoá đơn, xác minh chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ. 

Qua thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm, như một số chứng từ làm thêm giờ còn thiếu bảng chấm công, giấy báo làm thêm giờ. Chứng từ chi thiếu chữ ký của người nhận tiền, còn chi phí tiếp khách khi đi công tác. Thanh toán chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia hội nghị chưa đảm bảo theo quy định.

Tại lĩnh vực quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản thu sự nghiệp, thu dịch vụ, thu khác, về thu tiền ký túc xá, đối chiếu hồ sơ quản lý theo dõi, đơn xin vào ở ký túc xá của sinh viên, trong năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018 còn một số trường hợp sinh viên chưa nộp tiền ký túc xá theo quy định.

Trong lĩnh vực doanh thu các lớp liên kết, qua kiểm tra việc thực hiện một số lớp liên kết đào tạo, một số khoản thu còn chưa đảm bảo số thu theo tiến độ và hợp đồng ký giữa 2 bên, cụ thể: Lớp cao học khoá 25 ngành Quản lý kinh tế liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thời gian đào tạo 2 năm, bắt đầu từ tháng 5/2016.

Theo báo cáo của nhà trường, đến ngày 15/8/2018, thời điểm đã kết thúc thời gian đào tạo, các khoản kinh phí phát sinh vẫn chưa được thanh, quyết toán đầy đủ, kê khai thuế theo quy định.

Cụ thể, tiền phụ trội là phần thu Trường Đại học Hùng Vương được thu để chi cho công tác tổ chức, quản lý lớp, số thu 3 triệu đồng đối với sinh viên. 

Hiện, 9 sinh viên chưa nộp tiền, trong đó 6 sinh viên là cán bộ, viên chức của trường có đơn xin miễn giảm, 3 sinh viên hiện chưa nộp tiền.

Số tiền 8% trích lại từ thu học phí Học viện Nông nghiệp phải thanh toán cho Trường Đại học Hùng Vương với số tiền theo hợp đồng là 191 triệu đồng. Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 107 triệu đồng chưa thanh quyết toán, do vậy, chưa thực hiện kê khai doanh thu, nghĩa vụ thuế theo quy định.

Lớp cao học khoá 26 ngành Quản lý kinh tế liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thời gian đào tạo 2 năm. Bắt đầu từ tháng 5/2017, đến thời điểm thanh tra, tức đã kết thúc năm học thứ nhất, tiền phụ trội của năm học thứ nhất còn 38/57 sinh viên chưa nộp, với số tiền chưa thu được 171 triệu đồng.

Năm 2016, 2017, một số khoản thu có tính chất sự nghiệp nhưng đơn vị không hạch toán tăng thu mà hạch toán vào thu hộ, chi hộ là không đúng quy định với số tiền 107 triệu đồng.

Đối với quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên, nhà trường chưa lập quỹ học bổng khuyến khích học tập mà trực tiếp chi tiền học bổng cho sinh viên từ nguồn học phí. Số chi học bổng cho sinh viên từ nguồn học phí trong 2 năm 2016, 2017 chưa đảm bảo đủ tỷ lệ tối thiểu 8% số thu học phí theo quy định.

Nhà trường chưa thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu sự nghiệp phát sinh năm 2016, 2017.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Duy - Nam Dũng

Theo thanhtra.com.vn