UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng kết luận Thanh tra

UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra toàn diện Khu nhà ở cho người thu nhập thấp (The Diamond Park) tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

3 ngày trước 0