Vào cuộc điều tra vụ làm CMND “siêu nhanh” ở trụ sở công an

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra vụ việc, yêu cầu PC64 có báo cáo giải trình...

3 năm trước 0