Vũ “nhôm” được bố trí giấy bút, ngồi riêng viết phản ánh gửi tòa

Sau giờ giải lao, Vũ “nhôm” bất ngờ xin HĐXX giấy, bút để viết phản ánh gửi tòa. Xét thấy yêu cầu này là chính đáng nên HĐXX chấp nhận.

1 tháng trước 0