Ông Hoàng Vĩnh Bảo: 'Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thiên về đạo đức'

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

4 ngày trước 0