Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Pretty: Nhân viên tư vấn không chuyên, hay chiêu trò để“móc túi” khách hàng?

Đăng ký gói trị mụn, nhưng qua 2 lần mặt bỗng nổi đầy nốt do kích ứng mỹ phẩm. Khách hàng thất vọng vì nhân viên Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Pretty tư vấn bất nhất, theo kiểu chỉ muốn moi được nhiều tiền từ khách...

1 tháng trước 0