Đình chỉ lưu hành và thu hồi kem ngừa mụn Esunvy

Kết quả kiểm nghiệm loại kem ngừa mụn trên cho thấy có chứa một số thành phần không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm do công ty khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm.

5 ngày trước 0