Ai là người ký văn bản trái luật để cấm phương tiện giao thông trên cao tốc của VEC?

Theo nguồn tin riêng của VietnamFinance, Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV do Chủ tịch HĐTV VEC Mai Tuấn Anh ký ngày 10/1/2019 đã nêu ra quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao...

1 ngày trước 0