Hàng loạt "ông lớn" vào diện thanh tra của Bộ Công Thương năm 2019

Thứ tư, 09-01-2019 | 14:26 GMT+7

Năm 2019, Bộ Công Thương tiến hành thanh tra hàng loạt tổng công ty với các nội dung như chấp hành quy định của luật phòng, chống tham nhũng; chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh các lĩnh vực có liên quan.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019, theo đó hàng loạt doanh nghiệp lớn "lọt" vào diện thanh tra.

Bộ Công Thương kế hoạch sẽ thanh tra phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ chủ trì đối với Trường Đại học Điện lực; Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung. Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cũng thuộc diện phải thanh tra phòng, chống tham nhũng vào quý IV/2019.

Nội dung thanh tra là việc chấp hành các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước; công tác đầu tư xây dựng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội vào diện thanh tra năm 2019

Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ chủ trì tiến hành tại Tổng công ty Gas Pettrolimex, Công ty CP Kinh doanh khí miền Bắc vào quý I, II và III. Theo Bộ Công Thương, nội dung thanh tra là việc chấp hành quy định trong hoạt động hóa chất và kinh doanh khí.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Phát điện 2 sẽ được tiến hành thanh tra với nội dung việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.

Trong năm 2019, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cũng sẽ chủ trì thanh tra các doanh nghiệp gồm: Công ty CP thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn với nội dung thanh tra là việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện và quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Bản Ang.

Thanh tra Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn diện và quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Đakrong 1.

Tổng công ty Đông Bắc, Công ty than Hòn Gai-TKV và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin đều được thanh tra trong quý III, IV với cùng nội dung là chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoảng sản.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) chủ trì hoạt động thanh tra chuyên ngành với các đơn vị gồm: Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Việt Nam; Công ty tài chính TNHH HD SAISON; Ngân hàng TNHH MTV Standard; Ngân hàng TMCP Phương Đông...

Nội dung thanh tra các doanh nghiệp nêu trên đều là bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch; hoạt động bảo hành; hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật (nếu có); nội dung thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác.

Theo Báo Người lao động

Bộ Công Thương doanh nghiệp Thanh Tra thanh tra doanh nghiệp