Khoảng trên 200.000 sinh viên có trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp hàng năm

Theo thống kê, vấn đề việc làm cho thanh niên, nhất là học viên, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường vẫn là vấn đề nổi cộm, hàng năm có khoảng trên 200.000 sinh viên có trình độ từ đại học...

10 tháng trước 0