Đám cưới con cán bộ tổ chức ngay... trụ sở UBND xã vào giờ hành chính!

Trụ sở UBND xã trở thành nơi tổ chức đám cưới huyên náo cho con của cán bộ xã ngay trong giờ hành chính. Mọi giao dịch của người dân địa phương gần như "tê liệt".

2 ngày trước 0