Bệnh viện Nhi Trung ương: Thiếu sót, hạn chế hay “ém” kết quả đấu thầu thuốc?

Thứ hai, 11-03-2019 | 09:18 GMT+7

Năm 2016 – 2017, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức 2 lần đấu thầu mua thuốc, với tổng số 4 gói thầu nhưng không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu.  

Caption

Theo Kết luận thanh tra số 13/KL – TTrB, ngày 29/01/2019 của Thanh tra Bộ Y tế về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, cung ứng, quản lý chất lượng và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/1/2016 - 31/12/2017.
Trong giai đoạn nêu trên, Bênh viện Nhi Trung ương tổ chức 2 lần đấu thầu mua thuốc với tổng số 4 gói thầu, trong đó 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Cụ thể, 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi là: 

Gói thầu số 1: “412 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 307,315 tỉ đồng. Trong số 73 đơn vị mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và 67 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), có 66 nhà thầu trúng thầu 353 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 260,457 tỉ đồng.
Gói thầu số 2: “123 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá gói thầu là 115,403 tỉ đồng. Trong số 10 nhà thầu mua HSMT và nộp HSDT, có 9 nhà thầu trúng thầu 116 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 107,726 tỉ đồng.

2 gói thầu mua sắm trực tiếp được xác định là: 

Gói thầu số 1: “28 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 29,878 tỉ đồng, có 15 nhà thầu trúng thầu 24 thuốc với giá trúng thầu là 28,541 tỷ đồng.

Gói thầu số 02: “15 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá kế hoạch là 6,189 tỉ đồng, có 4 nhà thầu trúng thầu 15 thuốc với giá trúng thầu là 6,189 tỉ đồng…

Sau khi vào cuộc thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế đã kết luận: “Bệnh viện đã thực hiện báo cáo kết quả đấu thầu về Cục Quản lý Dược nhưng chưa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Không thực hiện không đầy đủ việc thanh lý hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Nhi trung ương: “Nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại đã được kết luận và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 15/3/2019”.

Ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Ngày mới Online (Báo Người cao tuổi), ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận: “Đây là thiếu sót của bệnh viện. Thiếu sót ở đây là trong năm 2016 -2017 chỉ đưa kết quả lựa chọn nhà thầu lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quên không đưa lên Báo Đấu thầu, chứ không phải làm sai và không có sự mập mờ”.

Ông Hùng cho biết thêm, sau khi có kết luận thanh tra, bệnh viện đã nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi ngay trong năm 2018.
Theo một cán bộ Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế của Thanh tra Bộ Y tế, đây là hạn chế của bệnh viện, chưa đến mức vi phạm.  “Bệnh viện không đăng kết quả đấu thầu trên Báo Đấu thầu nhưng vẫn đăng công khai trên các kênh như Cục Quản lý Dược và đưa lên mạng của các bệnh viện tham khảo, nên không kết luận đây là sai mà là đăng chưa đủ theo quy định của Luật Đấu thầu”, vị này nói.

Báo Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Theo Ngày mới online

bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương đấu thầu thuốc giá thuốc