Thứ năm, 21-02-2019 | 09:00 GMT+7

Tiếp diễn hoạt động kinh doanh tại rừng phòng hộ Sóc Sơn, Hà Nội

Sau quyết định cưỡng chế của UBND TP Hà Nội, mới chỉ có số ít các hộ tự nguyện tháo dỡ một phần. Các công trình kiên cố vẫn tồn tại, thậm chí vẫn tiếp diếp hoạt động kinh doanh.

XÃ HỘI