Chủ tịch Hà Nội ra “tối hậu thư” chỉ đạo huyện Hoài Đức báo cáo xử lý sai phạm đất đai

Mặc dù Chủ tịch UBND TP đã giao UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo xã Cát Quế kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm đất đai, nhưng UBND huyện...

1 tháng trước
sunshine-cotgiua